fbpx

BYGGEPROCESSEN

Sammen bygger vi din drømmebolig.
Hele vejen fra ide til færdigt hus.

Vi har valgt at udføre både arkitekt- og byggeopgaverne for vores kunder i én samlet entreprise. Det betyder også at vi giver jer en 10 årig lovpligtig byggeskadeforsikring uden beregning, når vi overdrager jeres nye hus til jer. Den gode tegning er nemlig kun det halve af vejen, og det er vigtigt for os at komme helt i mål.

Vi har over 30 års erfaring med planlægning og eksekvering af byggeprojekter, og har stor fokus på, at projekterne afsluttes til tiden og til den aftalte pris.

Nedenfor ses en tidslinje over, hvordan en byggeproces med Arkitekthuset Vejle forløber.

PLANLÆGNING OG ARKITEKTTEGNINGER

I de første 5 faser spiller dig og din families tanker, ønsker og behov den største rolle. Vi anbefaler, at I har gjort jer de fleste tanker om hustype, størrelse, rum, stil, særlige behov mm. inden første idémøde, så vi kan komme godt og gnidningsfrit fra start.

1. IDÉMØDE

Tanker og ønsker diskuteres, og vi lærer hinanden at kende. Vi får en idé om, hvordan jeres drømmehjem ser ud, det afsatte budget, om I allerede har en grund mm.

1. IDÉMØDE

2. DE FØRSTE SKITSER

Vores arkitekt går derefter igang med de første skitser til jeres hjem. Vi bringer naturligvis vores faglige og kreative ekspertise i spil og vil sandsynligvis komme med forslag, der løser jeres behov på en anderledes måde.
Skitserne bliver diskuteret frem og tilbage, og vi finder i fællesskab frem til en tegning, som gengiver jeres drømmebolig bedst muligt.

2. DE FØRSTE SKITSER

3. MATERIALER

Nu er det tid til at vælge materialer. Der er mange materialer at tænke over, og vi har udarbejdet et materialeskema for at sikre, at vi kommer rundt om alle detaljer. Vi gennemgår skemaet sammen, og vi hjælper jeres valg på vej med inspiration og gode råd.

3. MATERIALER

4. AFTALEN KOMMER PÅ PLADS

Vi udregner totalprisen for huset, baseret på de valg, I har truffet. Når vi er enige om prisen, udarbejder vi en kontrakt på byggeriet, så vi har alt på skrift.

4. AFTALEN KOMMER PÅ PLADS

5. ENDELIGE TEGNINGER OG TILLADELSER

De detaljerede tegninger, som skal bruges til at indhente byggetilladelse og til at få tegnet forsikring i byggeperioden, laves. I skal ikke bekymre jer om disse ting. Vi sørger for at søge byggetilladelse og for at tegne den nødvendige forsikring af huset i byggeperioden.

5. ENDELIGE TEGNINGER OG TILLADELSER

BYGGERIETS FASER

Byggetilladelsen er i hus, og byggeriet kan nu begynde. Det er et fantastisk tidspunkt i processen, hvor de mange grundige tanker begynder at blive til virkelighed.

1. BYGGERIET IGANGSÆTTES

En landinspektør kommer ud til jeres grund og sætter af til huset. Derefter begynder udgravning til kloak, der funderes med sokkel og gøres klar til gulvvarme.

1. BYGGERIET IGANGSÆTTES

2. HUSET SKYDER I VEJRET

Indervægge etableres, ydervægge mures op, spær lægges – og vi er så vidt, at vi kan få huset lukket. Vinduer sættes i og taget lægges.

2. HUSET SKYDER I VEJRET

3. INDVENDIG MONTAGE

Huset er nu lukket, og vvs-manden og elektrikeren går i gang med deres arbejde. Der skal etableres varme i gulv og radiatorer, og der skal føres vand til de rum, hvor det er nødvendigt. Herefter kommer næste hold håndværkere. Flisemureren og tømreren sikrer, at fliser, lofter, køkken osv. bliver som I har ønsket det. Gulve lægges. Så gør maleren sin entre, og dermed ved vi alle, at det færdige hus pludselig er tæt på.

3. INDVENDIG MONTAGE

4. DET SIDSTE TJEK

Nu er vi ved målstregen – eller et par centimeter før. En uge før byggeriet er færdigt, bliver der udarbejdet en afleveringsattest. Det indebærer, at der bliver lavet en tæthedsprøve, en energimærkning og en generel gennemgang af huset.
Hvis der er mindre ting, der skal udbedres, bliver det opdaget her. Vi sørger for, at det bliver bragt i orden, således at huset er 100% i orden, når I får det på overtagelsesdagen.

4. DET SIDSTE TJEK

5. HUSET ER FÆRDIG!

På det aftalte tidspunkt får I nøglerne til jeres nye drømmehus. Huset er nu jeres, og I kan begynde at realisere den drøm om et helt unikt hjem, som var udgangspunktet, da vi begyndte på denne rejse sammen.

5. HUSET ER FÆRDIG!

6. SERVICEEFTERSYN

Det er vigtigt for os, at vores huse lever op til vores høje kvalitetsstandarder. Derfor besøger vi jer til to eftersyn af huset. Det første er et servicebesøg efter 1 år, det næste er et eftersyn efter 5 – helt gratis for jer. Vi dækker dog ikke for slitage.
Her gennemgår vi huset ind- og udvendigt, og vi vil spørge om jeres erfaringer med at bo i huset. Formålet er at sikre, at I er ligeså glade for jeres hus nu som den dag, I flyttede ind.

6. SERVICEEFTERSYN

FRA GODKENDT ARKITEKTTEGNING TIL FÆRDIG DRØMMEBOLIG

Download vores mere dybdegående byggeguide her